MIS ON AURAVÄLJA UURING?

Igal elusolendil on oma unikaalne auraväli- energiaväli. Auravälja salvestub Sinu füüsiline, mentaalne ja vaimne informatsioon. Auraväli on mõjutatud nii välistest kui sisemistest teguritest. Tänapäeva tehnoloogia- AuraCloud 3D Basic

abil on võimalik auravälja vaadelda ja mõõta ning seda protsessi jälgida arvuti ekraanilt. Auraväljas silmale nähtavad, jälgitavad tulemusi on võimalik tõlgendada ja analüüsida.  Analüüs aitab mõista oma isiksuse eripära, märgata seoseid füüsilise, vaimse ja mentaalse seisundi vahel, näha väliste mõjutajate toimet auras, jälgida oma emotsionaalset seisundit.

Meie diagnostiku poolt läbiviidaval auramõõtmisel ja analüüsil on haruldane võimalus mõõta ka  eesti taimede (lilleveede vahendusel) mõju enda auraväljale. Lisaks annab uuring ülevaate energiakeskuste (tšakrate) energia blokeeringutest ning psühhoemotsionaalsest olukorrast.  Peale esmast auramõõtmist ja analüüsi, on võimalik hakata kasutama erinevaid meetodeid tervendamiseks, mille tulemuslikkusest annab hea ülevaate teistkordne mõõtmine.

Siit saab juurde uurida:

Vastuvõtule registreerimine: +372 522 0046

Vastuvõtu hind: 50 eurot/h

Irje peale melissi 3