Tervise Kodu Klubi on vabatahtlik ühendus, mille liikmed saavad:

  • Katsetada ja kogeda enda peal eestimaiste loodustoodete mõju ja vahetada omavahel saadud kogemust
  • Olla soovitajaks uutele klubiliikmetele
  • Soetada Tervise Kodu ja Rohelise Varasalve tooteid/teenuseid klubihinnaga, neid tutvustada ja esitleda
  • Osaleda Tervise Kodu koolitustel

Klubi liige valib ühistegevuses osalemiseks endale sobiva variandi(D):

  • Klubi liige võib panustada klubi ühistegevusse järgevalt:
  • Müües Rohelise Varasalve tooteid
  • Korraldades loenguid teadlike huviliste  leidmiseks ja koondamiseks
  • Osaledes klubi ühistel koolitustel  ja kutsudes sinna osalema ka teisi huvilisi
  • Olles soovitajaks uutele klubiliikmetele
  • Pakkudes oma teenust/oskust/tooteid sõbrahinnaga klubi ühistegevuse arendamiseks